Nacionalinė Intervencinės Kardiologijos Asociacija
Nacionalinė Intervencinės Kardiologijos Asociacija

Apie mus

Asociacijos tikslas yra koordinuoti gydytojų kardiologų ir kardiologijos rezidentų, dirbančių intervencinės kardiologijos srityje, veiklą ir atstovauti jų bendriems interesams.

Asociacijos uždaviniai:

1. Teikti siūlymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimui rengiant kardiologijos plėtros programas; 

2. Rengti intervencinės kardiologijos srities specialistų ruošimo programas;

3. Vykdyti intervencinių kardiologijos centrų darbo rezultatų monitoringą;

4. Rūpintis intervencinės kardiologijos mokslo vystymu, organizuoti mokslinius suvažiavimus, konferencijas ir simpoziumus;

5. Padėti realizuoti mokslo pasiekimus praktikoje;

6. Rūpintis kardiologų, dirbančių intervencinės kardiologijos srityje, kvalifikacija, dalyvauti jų atestacijoje;

7. Ginti savo narių profesinius ir socialinius interesus;

8. Rūpintis Lietuvos intervencinei kardiologijai nusipelniusių žmonių pagerbimu ir pažymėjimu.

© 2011. Nacionalinė Intervencinės Kardiologijos Asociacija